ทางบ้าน ลงลิ้นแฟนสาวคากกน.อย่างเสียวกกน.บางๆสีขาว เป้าที่แฉะไปด้วยน้ำเงี่ยน รอลิ้นผัวมาทำความสะอาด ซี๊ดเลย น้ำเงี่ยนเยอะ ผัวเมีย

   

ทางบ้าน เกี่ยวเบ็ด ลงลิ้นแฟนสาวคากกน.อย่างเสียวกกน.บางๆสีขาว เป้าที่แฉะไปด้วยน้ำเงี่ยน รอลิ้นผัวมาทำความสะอาด ซี๊ดเลย เย็ดกัน น้ำเงี่ยนเยอะ ผัวเมีย ลงลิ้น บ้านแฟนลิ้นลงครั้งที่หนึ่ง ผมมีความสำคัญมาก ชินสีขาว เงี่ยนเปียกด้วยน้ำมันเป็นเป้าหมาย เขาตายเหมือนลิ้นกฎหมายฉันรอน้ำสะอาด ภาษาของแฟนสาวของกกลง ผมมีความสำคัญมาก บางสีขาว เป้าหมายกระจกตาเปียกด้วยน้ำ แสดงที่รอการทำความสะอาดลิ้นตายอีกครั้ง


 ทางบ้าน ลงลิ้นแฟนสาวคากกน.อย่างเสียวกกน.บางๆสีขาว เป้าที่แฉะไปด้วยน้ำเงี่ยน รอลิ้นผัวมาทำความสะอาด ซี๊ดเลย น้ำเงี่ยนเยอะ